Vårdnadstvist

Juridisk hjälp i familjefrågor | 08-20 71 20

Vårdnadstvist

Så går en vårdnadstvist till

En vårdnadstvist bör alltid ses som sista utvägen när det uppstår konflikter mellan två vårdnadshavare. Många gånger går det att lösa problemen med hjälp av samarbetssamtal och man når frivilliga överenskommelser med stöd av familjerätten som är en instans inom socialtjänsten. När det inte är möjligt att hitta en hållbar lösning i den instansen blir nästa steg att lämna in en stämningsansökan mot den andra vårdnadshavaren. Tvisten tas då upp i en tingsrätt i första hand, och i en hovrätt om beslutet överklagas till en hovrätt.

Här är det viktigt att du omedelbart kontaktar en jurist, oavsett om det är du som lämnar in stämningsansökan eller om en sådan har lämnats in mot dig. I många fall är det möjligt att tillsammans med båda parters jurister hitta en lösning och skriva ett samarbetsavtal som reglerar hur vårdnad och umgänge ska skötas.

Om fallet måste gå vidare till en tingsrätt kommer en muntlig förberedelse första att ske. Här redogör båda parterna för sin sida av saken och hur de önskar att barnets vårdnad, boende och umgänge ska lösas. Domaren i tingsrättsförhandlingen lämnar i normalfallet ett interremistiskt beslut (ett beslut som gäller för en kort tid) som bestämmer hur vårdnad och umgänge skall se ut fram till dess att en slutgiltig dom fattas av tingsrätten.

Ibland kan en vårdnadsutredning inledas där tingsrätten i sådana fall ger i uppdrag till socialtjänstens familjerättsenhet att utreda hur barnets hemförhållande ser ut, om det finns särskilda skäl som talar för eller emot någon av vårdnadshavarna och de bör ta reda på vad barnet själv vill ha det i alla frågor som rör barnet själv, och var det vill bo eller hur umgänget ska se ut. Vårdnadsutredningen kan ta lång tid. De flesta vårdnadstvister sträcker sig över ett år eller mer.

Det slutgiltiga steget i processen är huvudförhandlingen där samtliga bevis och även vittnesmål presenteras i rätten. Tingsrätten fäller sedan sin dom. Normalt sett brukar man även reglera barnets rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med, då domen fälls.

föräldrar grälar bakom barn

Barnet bör få säga sitt

Vid vårdnadstvister bör de sociala myndigheterna prata direkt med barnet för att höra hur barnet självt ser på situationen och hur barnet helst skulle vilja ha det när det kommer till boendet och umgänget med den andra föräldern.

Enligt lagen ska alla barn – oavsett ålder – alltid komma till tals när det gäller var barnet ska bo och hur barnet vill umgås med den förälder barnet inte bor med. Tyvärr är det inte alltid det som sker. Mycket av det avgörs hur socialtjänstens familjerättsenhet bestämmer sig för att genomföra vårdnadsutredningen. Det som inverkar mest på domstolens domslut om barnets vårdnad, boende och umgägne, är vilka rekommendationer som socialtjänstens familjerättsenhet ger till domstolen.

Kan jag överklaga?

Om du inte skulle vara nöjd med tingsrättens dom efter din vårdnadstvist kan domen överklagas och man begär ett prövningstillstånd i en hovrätt. Det måste dock finnas tydliga skäl till varför målet ska tas upp i nästa instans – och det är inte alltid så att hovrätten beviljar dig prövning av tingsrättens domslut.

Om du skulle förlora vårdnadstvisten bör du inte tappa modet. I de flesta fall har du rätt till umgänge med dina barn och med tiden kan de komma att önska ett utökat umgänge med dig eller att få flytta hem till dig. Se till att hålla kontakt med ditt barn. Ett umgänge med sitt barn kan ske på så olika sätt; man kan skypa, maila, chatta och umgås över nätet. Händer det något mer och du vill inleda en vårdnadstvist med nya bevis, ta kontakt, vi lyssnar alltid på dig.

figurer klippta i papper

Din jurist hjälper dig i alla steg

Om du anlitar mig som din jurist i en vårdnadstvist kommer du att få hjälp med alla steg på vägen. Det är viktigt att alltid försöka förhålla sig sakligt och att samla hållbara bevis som kan presenteras i rätten. Jag förstår att det kan vara svårt för dig då det handlar om dina barn, men det är viktigt för att du ska visa att du är en stabil och pålitlig vårdnadshavare som främst värnar om ditt barns trygghet. Jag hjälper dig att förbereda dig inför samtal och eventuella frågor som du kommer att få i rätten.

Vänd dig till Jurisftirman redan idag för att få hjälp i falla rågor som rör ditt barns vårdnadstvist. Kontakta mig via kontaktformuläret så återkommer jag till dig för en första gratis inledande telefonkonsultation.

 

Behöver du hjälp i ett ärende som rör vårdnadstvist?