Vårdnadstvist

Juridisk hjälp i familjefrågor | 08-20 71 20

Erfaren juridisk hjälp vid vårdnadstvist

Juridiskt stöd vid vårdnadstvist

Antalet skilsmässor, separationer och olika former av familjerättsliga tvister har ökat i Sverige under de senaste åren. Bland annat har det lett till att det finns fler fall då vårdnadstvister blivit tvungna att avgöras i en tingsrätt. Det bästa för barn är att föräldrarna kan komma överens och kan samarbeta med varandra om allt som rör barnet. Vi har förståelse för att det i vissa fall inte går att samarbeta. Det kan vara i sådana fall då den ena parten utsätter den andra för misshandel, utsätter barnet för misshandel eller andra övergrepp. Är man i en sådan situation förstår vi att det inte går att "samarbeta" om barnets alla frågor – om våld är inblandat i sammanhanget.

Om du befinner dig i en sådan situation som inte längre är hållbar och du och dina barn lider av den uppkomna situationen är du varmt välkommen att vända dig till mig. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med humanjuridik och frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Jag hjälper dig att ta nästa steg för att ansöka om ensam vårdnad om ditt barn och företräder dig i rätten, eller om den andra vårdnadshavaren har stämt dig och vill ha ensam vårdnad om barnet.

Att ha en kunnig jurist vid sin sida är bland det allra viktigaste för att ha största möjliga chans i en domstol när det kommer till beslut om vårdnaden om barn. Jag hjälper dig att lägga fram det som talar för din sak, på ett tydligt sätt, för att ge dig bästa möjliga chans att nå framgång och komma fram till en lösning som är bäst för dig och ditt barn.

familj med barn

Gemensam vårdnad är idealet

I Sverige ses gemensam vårdnad som norm, även om barnens föräldrar eller andra vårdnadshavare inte lever tillsammans med varandra. Här beslutar båda vårdnadshavare, gemensamt om alla frågor som rör barnet, till exempel om var han eller hon ska gå i skola, vilken läkarvård som är bäst och liknande.

Umgänget bestämmer ni antingen själva genom gemensamma överenskommelser eller om ni inte kommer överens, kan man be om hjälp av socialtjänsternas familjerättsenhet. Om det inte fungerar med gemensam vårdnad på grund av grava samarbetssvårigheter kan man alltid be om att få ett samarbetssamtal i socialtjtänstens familjerättsenhet.

Om inte det heller fungerar eller om det föreligger särskilda skäl – till exempel om en av föräldrarna blir eller har varit misshandlad av den andra parten – kan det ge upphov till svåra samarbetsproblem och då bör man ansöka om ensam vårdnad.

flicka med familj som grälar

Vad är bäst för barnen?

Beslut som rör vårdnaden ska alltid utgå från barnets bästa. Men vad är egentligen barnets bästa? Om barnet har haft en bra uppväxt i sin invanda miljö, brukar det anses önskvärt att barnet får stanna kvar i samma bostad som tidigare eller bo i närområdet och på så sätt gå i samma skola eller förskola som tidigare.

Om båda föräldrarna yrkar på ensam vårdnad måste en domstol avgöra vem som är bäst lämpad som vårdnadshavare. En riktigt duktig advokat kan innebära att du vinner i en sådan tvist, eller förlorar den. Därför är det oerhört viktigt att du tar hjälp av en jurist med erfarenhet av vårdnadstvister som på rätt sätt kan tillvarata dina och ditt barns bästa. I det praktiska livet, är det inte avgörande för barnet om vem som egentligen har vårdnaden om barnet, så länge föräldrar kan samarbeta, men om den ena föräldern misshandlar barnet, är det umgänget som kan vara svårt just för barnets del och är skadligt för barnet.

Många vårdnadstvister uppstår på grund av att den ena parten är våldsam mot den andra föräldern eller mot barnet. Då är det viktigast att skydda barnet. Viktigast av allt för tingsrätten – och ibland för hovrätten – är att hitta en miljö där barnet får den trygghet som barnet behöver. Den förälder som är bäst lämpad och bästa kan tillmötesgå barnets behov, är den som brukar få ensam vårdnad om barnet. Men det ska till grova misstag – som att man misshandlar barn eller den andra föräldern – som kan leda till att man mister vårdnaden om sitt barn.

Tyvärr har det till och med hänt att pappor till barn, vars mammor de har mördat har fått behålla vårdnaden om barnet. Det är som tur är undantag – men det visar svårigheten att få ensam vårdnad om sitt barn. Därför är det viktigt att känna till det och att det endast i undantagsfall och efter att man kunnat visa på mycket svåra samarbetsproblem, som man kan få ensam vårdnad om sitt barn.

Juristfirman hjälper dig

Om du märker att det inte går att samarbeta med den andra föräldern om de frågor som gäller ditt barn, eller om du har blivit stämd av den andra vårdnadshavaren och står inför en vårdnastvist finns jag här för att hjälpa dig. Juristfirman har lång erfarenhet av familjejuridik, inklusive fall som rör vårdnadstvister. Vänd dig till mig för ett första inledande samtal så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa dig att komma vidare.

 

Behöver du hjälp i ett ärende som rör vårdnadstvist?