Vårdnadstvist

Juridisk hjälp i familjefrågor

Om Juristfirman Lena Sandberg

Jurist Lena Sandberg

Jag, Lena Sandberg - jurist, har mycket lång erfarenhet inom såväl familjerätt och fastighetsrätt samt även inom tekniska frågor, EU-frågor och verksamhetsutveckling. Bland annat så har jag arbetat 10 år vid Kammarkollegiet, till största delen vid Allmänna arvsfonden, där jag hanterade frågor som rörde arv, familjerätt och fastighetsfrågor.

Om du anlitar Juristfirman Lena Sandberg får du tillgång till en jurist med mycket stor erfarenhet av frågor som rör familjerätt - något som är mycket viktigt om du står inför en vårdnadstvist.

Jag tillvaratar dina intressen när du behöver det. Ibland kan det vara svårt att som privatperson veta vilket steg som är bäst att ta härnäst när man står inför en konflikt. Därför finns jag tillgänglig för dig och erbjuder gratis telefonrådgivning där vi tillsammans reder ut vilken form av hjälp du behöver.

Sedan år 2011 driver jag min egen juristfirma efter att ha arbetat som anställd jurist under många år. Mitt främsta fokus i verksamheten är mina klienter. Du ska alltid kunna känna att du blir hörd och får bästa möjliga rättshjälp.

Mitt kontor hittar du centralt på Sveavägen 116 i Stockholm.

 

Behöver du hjälp i ett ärende som rör vårdnadstvist?