Vårdnadstvist

Juridisk hjälp i familjefrågor

Vårdnadstvist

Så går en vårdnadstvist till

En vårdnadstvist bör alltid ses som sista utvägen när det uppstår konflikter mellan två vårdnadshavare. Många gånger går det att lösa problemen med hjälp av samarbetssamtal och att man når frivilliga överenskommelser med stöd av familjerätten som är en instans inom socialtjänsten. När det inte är möjligt att hitta en hållbar lösning i denna instans blir nästa steg att lämna in en stämningsansökan mot den andra vårdnadshavaren. Målet kommer då att tas upp i Tingsrätten.

Här är det viktigt att du omedelbart kontaktar en jurist, oavsett om det är du som lämnar in stämningsansökan eller om en sådan har lämnats in mot dig. I många fall är det möjligt att tillsammans med båda parters jurister hitta en lösning och skriva ett samarbetsavtal som reglerar hur vårdnad och umgänge ska skötas.

Om fallet måste gå vidare till Tingsrätten kommer en muntlig förberedelse att genomföras. Här redogör båda parterna för sin sida av saken och hur de önskar att vårdnadstvisten blir löst. Rätten lämnar i normalfallet ett snabbyttrande som reglerar hur vårdnad och umgänge skall se ut fram till dess att den slutgiltiga domen står klar.

Därefter inleds en vårdnadsutredning där familjerätten utreder båda parternas hemförhållanden, hur de engagerar sig i barnens uppfostran, om det finns särskilda skäl som talar för eller emot att en av parterna skall få vårdnaden med mera. Vårdnadsutredningen kan ta lång tid i anspråk. De flesta vårdnadstvister sträcker sig över ett år eller mer.

Det slutgiltiga steget i processen är huvudförhandlingen där samtliga bevis och även vittnesmål presenteras i rätten. Tingsrätten fäller sedan sin dom. Normalt sett brukar man även reglera rätten till vårdnad i samband med att domen fälls.

föräldrar grälar bakom barn

Barnen får säga sitt

Vid vårdnadstvister som rör barn över 12 år brukar de sociala myndigheterna prata direkt med barnen för att höra hur de ser på situationen och hur de helst skulle vilja att den slutgiltiga lösningen ser ut. Deras åsikter om var de vill bo och hur de vill umgås med föräldrarna har stor inverkan på domstolens bedömning av fallet.

Kan jag överklaga?

Om du inte skulle vara nöjd med tingsrättens dom efter din vårdnadstvist kan domen överklagas och man begär ett prövningstillstånd i Hovrätten. Det måste dock finnas tydliga skäl till varför målet ska tas upp i nästa instans.

Om du skulle förlora målet bör du inte tappa modet. I de flesta fall har du rätt till umgänge med dina barn och med tiden kan de komma att önska ett utökat umgänge med dig eller att få flytta hem till dig. Då kan en omprövning göras. Se till att hålla kontakten med dina barn och att sköta det överenskomna umgänget perfekt. Familjerätt är ett flexibelt rättsområde där man främst ser till nuvarande förhållanden.

figurer klippta i papper

Din jurist hjälper dig i alla steg

Om du anlitar mig som din jurist i din vårdnadstvist kommer du att få hjälp i alla steg på vägen. Viktigt är alltid att försöka förhålla sig saklig och att samla hållbara bevis som kan presenteras i rätten. Jag förstår att det kan vara svårt för dig då det handlar om dina barn, men det är viktigt för att du ska framstå som en stabil och pålitlig vårdnadshavare som främst värnar om dina barns trygghet. Jag hjälper dig att förbereda dig inför samtal och eventuella frågor som du kommer att få i rätten.

Vänd dig till Jurisftirman Lena Sandberg redan idag för att få hjälp i frågor som rör vårdnadstvist. Kontakta mig via kontaktformuläret så återkommer jag till dig för en första gratis inledande telefonkonsultation.

 

Behöver du hjälp i ett ärende som rör vårdnadstvist?