Vårdnadstvist

Juridisk hjälp i familjefrågor

Erfaren juridisk hjälp vid vårdnadstvist

Juridiskt stöd vid vårdnadstvist

Antalet skilsmässor, separationer och olika former av familjerättsliga tvister har ökat i Sverige de senaste åren. Detta har även lett till att det förekommer fler fall där man behöver genomföra en vårdnadstvist i rätten. Det kan vara svårt att komma överens om hur barnens vårdnad skall hanteras när man har gått skilda vägar. Om det inte går att hitta samarbetsformer som fungerar är det bättre att istället begära att få ensam vårdnad om barnen för att de ska slippa ständiga konflikter.

Om du befinner dig i en situation som inte längre är hållbar och du och dina barn lider av att kommunikationen inte fungerar är du varmt välkommen att vända dig till mig - Lena Sandberg, jurist. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med familjerätt och frågor som rör vårdnad. Jag hjälper dig att ta nästa steg för att begära ensam vårdnad om dina barn vid behov, eller företräder din sak i rätten om den andra vårdnadshavaren har stämt dig för att få ensam vårdnad om barnen.

Att ha en kunnig jurist vid sin sida är viktigt för att ha största möjliga chanser i rätten. Jag hjälper dig att lägga fram din sida av saken på ett sakligt och tydligt sätt för att ge dig bästa möjliga chanser att nå framgång och den lösning du eftersträvar.

familj med barn

Gemensam vårdnad är idealet

I Sverige ses gemensam vårdnad som idealet, även om barnens föräldrar eller andra vårdnadshavare inte längre lever tillsammans. Här beslutar alltså båda vårdnadshavarna gemensamt om juridiska frågor som rör barnen, till exempel om var de ska gå i skola, vilken läkarvård de behöver och liknande. Umgänget regleras antingen via gemensamma överenskommelser eller genom vad som har beslutats i Familjerätten.

Om det inte fungerar med gemensam vårdnad på grund av bristande kommunikation kan man begära att få ett samarbetssamtal i Familjerätten. När inte heller det fungerar eller om det föreligger särskilda skäl - till exempel om en av föräldrarna blir hotad eller misshandlad av den andra - kan det finnas skäl att gå vidare och begära ensam vårdnad.

flicka med familj som grälar

Vad är bäst för barnen?

Beslut som rör vårdnaden ska alltid utgå från barnens bästa. Men vad är egentligen bäst? Där det är möjligt brukar det anses önskvärt att barnen får stanna i sin invanda miljö och gärna bo kvar i samma bostad som tidigare eller åtminstone fortsätta gå till samma skola eller förskola för att vara nära sina vänner.

Om båda föräldrarna yrkar på ensam vårdnad måste domstolen avgöra vem som är bäst lämpad som vårdnadshavare. Mycket små detaljer kan vara avgörande i denna typ av process. Därför är det oerhört viktigt att du tar hjälp av en jurist med erfarenhet av vårdnadstvister för att förbättra dina chanser. Att visa att man engagerar sig i barnens uppfostran och dagliga tillvaro är viktigt för att man ska komma i fråga som ensam vårdnadshavare.

Många vårdnadstvister uppstår på grund av att en av parterna inte är tillgänglig eller inte deltar i frågor som rör barnen. Men även andra skäl såsom att en av vårdnadshavarna lever ett instabilt liv och kanske är arbetslös kan göra att vårdnaden ges till den andra föräldern.

Viktigast av allt för rätten är att hitta en miljö där barnen får trygghet och en vårdnadshavare som engagerar sig.

Juristfirman Lena Sandberg hjälper dig

Om du känner att det inte går att komma vidare med hjälp av samarbetssamtal eller om du har blivit stämd av den andra vårdnadshavaren och står inför en vårdnastvist finns jag här för att hjälpa dig. Juristfirman Lena Sandberg har lång erfarenhet av familjejuridik, inklusive fall som rör vårdnadstvister. Vänd dig till mig för ett första inledande samtal så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa dig att komma vidare.

 

Behöver du hjälp i ett ärende som rör vårdnadstvist?